ANBI

Gegevens Stichting Omroep Landgraaf t.b.v. ANBI registratie

Statutaire Naam: Stichting Omroep Landgraaf
Publieksnaam: Omroep Landgraaf
KVK-inschrijving: 41072374
RSIN: 009894652

Postadres: Postbus 31213, 6370 AE LANDGRAAF
Telefoonnummer: 045-531 20 55
Mailadres: info@omroeplandgraaf.nl

Doelstelling (zie ook bijgevoegde statuten):
a. het uitzenden van omroepprogramma's voor de gemeente Landgraaf;
b. een programma te verzorgen die in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente Landgraaf levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn;
c. de stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente Landgraaf.

Actueel beleidsplan:
Beleidsplan 2010 SOL -1 Beleidsplan 2010 SOL -2 Beleidsplan 2010 SOL -3 Beleidsplan 2010 SOL -4 Beleidsplan 2010 SOL -5

Bestuurssamenstelling:
Dhr. L. Thomas, Voorzitter
Mw. M. Prompt, Secretaresse
Dhr. R. Münstermann, Penningmeester
Dhr. P. Schmitz, bestuurslid juridische zaken
Dhr. L. Van Haaren, bestuurslid en tevens hoofdredacteur

Beloningsbeleid:
Stichting Omroep Landgraaf is een 100 % vrijwilligersorganisatie. Derhalve is er geen sprake van een beloningsbeleid. Afhankelijk van de taken die uitgevoerd worden, kan er een vergoeding verstrekt worden aan leden van de redactie. Deze is gemaximeerd op de door de fiscus toegestane maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding. De vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld en schriftelijk aan betreffend lid van de redactie medegedeeld.

Onkosten- en reiskostenvergoeding
Vrijwilligers kunnen een reiskostenvergoeding ( € 0,18 per km) vragen voor gemaakte kilometers buiten de eigen Gemeente. Bij langere dag- avondopname kan incidenteel gebruik gemaakt worden van een maaltijdvergoeding (max € 10,-per dag).

Verslag uitgeoefende activiteiten:
zie op onze website op de Home-pagina onder Bericht navigatie

Jaarverslag 2015:
Omroep Landgraaf – Jaarrekening 2015

Statuten SOL